วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วิธีการสอน : หลักสูตรการฟังและพูดภาษาอังกฤษ

วิธีการสอน : หลักสูตรการฟังและพูดภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการฟังและพูดภาษาอังกฤษนี้ เป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่สอนตามหลักการเรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับการสอนเด็กให้พูดภาษาใดๆก็ตาม ซึ่งคุณแม่จะสอนให้ลูกมีความมั่นใจก่อน ด้วยการพูดให้เด็กฟังซ้ำๆจนจำได้ แล้วเด็กก็จะเลียนเสียงออกมาได้ และเมื่อเด็กพูดผิดก็ต้องแก้ไขให้ในทันทีเพื่อไม่ให้จำแบบผิดๆ เมื่อเด็กมีความมั่นใจว่าพูดไม่ผิดแล้วก็จะกล้าพูดออกมาเอง
หลักการในการสอน “หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ” ของทางโรงเรียน1. ครูผู้สอนจะเน้นการพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษก่อน แล้วจึงเพิ่มทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน2. เน้นให้นักเรียนมีความแม่นยำในการพูดภาษาอังกฤษ มากกว่าการพูดได้ แต่พูดแบบผิดๆและสำเนียงไม่ถูกต้อง ดังนั้นในแต่ละครั้งที่เรียน ครูจะไม่สอนเยอะมากเกินไป แต่จะเน้นที่ความถูกต้องแม่นยำและสำเนียงดี เพื่อให้นักเรียนรู้สึกว่าพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆด้วยความแม่นยำ อย่างไรก็ตาม เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนจะสามารถพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ประมาณ 1000 ประโยคอย่างแม่นยำและสำเนียงดี แบบชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker)3. วิธีการสอน เป็นวิธีการสอนที่จะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสนุก ในระหว่างการสอนจะมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้สมองคิดเป็นภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลา ละลายพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความอายและไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ให้มีความกล้าพูดภาษาอังกฤษโดยนักเรียนไม่รู้ตัว4. ในระหว่างการสอน จะสร้างสต๊อกประโยคภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียน ให้นักเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง หากออกเสียงไม่ถูกต้อง จะแก้ไขทันที เพื่อให้นักเรียนจดจำการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น